Czech - Ghanaian Chamber of Commerce
CZ | EN

Expedice Z101

Expedice Z101 si klade za cíl v letech 2021-2023 zopakovat a rozšířit 1. cestu Hanzelky a Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou a ve spolupráci se zapojenými partnery šířit dobré jméno České republiky ve světě. Mottem expedice, jejímiž hlavními představiteli jsou Tomáš Vaňourek a Linda Piknerová, je ukázat, jak se mění svět a my s ním. Projekt v sobě spojuje dimenzi cestovatelsko-dobrodružnou a kulturně-diplomatickou a mj. usiluje o zachycení české stopy ve světě.

Linda Piknerová působila deset jako odborná asistentka na FF ZČU v Plzni, kde přednášela kurzy spojené s problematikou rozvojových studií a mezinárodních vztahů. Pravidelně poskytujte komentáře do českých médií, které se týkají problematiky Afriky.

FB, IG, LinkedIn, Twitter, YouTube @expediceZ101.

z101.cz

1. Egypt

Egypt patří pro Českou republiku ke klíčovým zemím severní Afriky, a to z několika důvodů. Vedle sídla ZÚ, který je mj. akreditovaný i pro Súdán, zde sídlí pobočka CzechTrade a v brzké době se plánuje otevření Českého centra, které bude prvním svého druhu v celé Africe. Členové expedice se během svého tříměsíčního pobytu setkali např. s jediným profesorem češtiny v Africe a celém arabském světě, kterým je Amr Shatury, jenž vedl mnoho let katedru bohemistiky na Káhirské univerzitě a více jak pět let žil v Praze, kde rovněž studoval. Česká stopa v současném Egyptě je stále patrná a její kořeny sahají do poloviny 20. století, kdy zde začala být vyučována čeština v rámci aktivit československých egyptologů. Následné založení katedry pak vedlo k nárůstu zájmu o studium bohemistiky, která je dodnes živým oborem. Prof. Shatury k jejímu pěstování přispívá mj. překlady děl významných českých autorů do arabštiny.

Expedice Z101 Expedice Z101

2. Súdán

Súdán od roku 2011, kdy se od něj odtrhla jeho jižní část, prochází dramatickou proměnou, která v roce 2019 vyvrcholila ve svržení prezidenta Bašíra. Během dvouletého období působení přechodné vlády se Súdán zbavil většiny mezinárodních sankcí a stává se z něj země, o kterou projevují zahraniční investoři mimořádný zájem. Diskuzi o potenciálu Súdánu, perspektivách rozvoje jeho ekonomiky a možnostech rozvoje súdánsky-československých vztahů opakovaně expedice diskutovala s honorárním konzulem Slovenska v Súdánu panem Nasreldin Shulgami.

Expedice Z101