Czech - Ghanaian Chamber of Commerce
CZ | EN

Poděkování Římskokatolické farnosti Šitbořice a Nikolčice

Dne 31. 1. 2020 uspořádala Římskokatolická farnost Šitbořice a Nikolčice za organizace faráře Mgr. Jiřího Topenčíka sbírku brýlí pro Ghanu. Farníci ze Šitbořic věnovali 125 brýlí a z Nikolčic 52 brýlí, které následně přinesli na sběrné místo do Eyes optik v Brně.

Tímto by jsme chtěli moc poděkovat panu farářovi Mgr. Topenčíku, paní Valíčkové a všem farníkům, kteří se na sbírce podíleli.