Czech - Ghanaian Chamber of Commerce
CZ | EN

Členství v komoře

Členem komory mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. Členství v komoře vzniká poté, kdy správní rada kladně rozhodne o žádosti uchazeče o členství a uchazeč zaplatí členský příspěvek v plné výši určené správní radou. Podáním žádosti o členství projevuje uchazeč vůli být vázán stanovami komory od okamžiku, kdy se stane jejím členem.

Roční poplatky spojené se členstvím v komoře jsou stanoveny pro rok 2016 následovně:

Fyzické osoby:  4.000 Kč 

 • Možnost využití slev na službách u našich partnerů
 • Pozvání na akce pořádané komorou, kde se mohou prezentovat

Právnické osoby:     malé do 10 zaměstnanců 30.000 Kč

velké nad 10 zaměstnanců 60.000 Kč 

 • Zvýhodněné služby poskytované komorou
 • Konzultace při řešení obchodních případů a příležitostí v Ghaně
 • Asistence při jednáních s ghanskými partnery

v případě zájmu o členství nás kontaktujte na info@ghanatrade.cz, případně na telefonních číslech uvedených v kontaktech.

 

Staňte se členem komory

Pro členství v komoře musíte vyplnit a poslat nám následující dokument (Žádost o členství) a CV.

  Jméno *

  E-mail *

  Telefon *

  Zpráva

  žádost o členství a CV *