Czech - Ghanaian Chamber of Commerce
CZ | EN

O komoře

Česko-ghanská obchodní komora, z. s. (ČGOK) se zabývá podporou vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi. Naší misí je podporovat výrobce a dodavatele, kteří mají zájem se uplatnit na trhu v Ghaně nebo ČR. Naším cílem je zvýšit obecné povědomí o obchodním prostředí v Ghaně a zároveň umožnit vstoupit na trh co nejširšímu spektru oborů.

ČGOK je právním uskupením spolek podle nového občanského zákoníku.

Stanovy komory

Stanovy – Česko-Ghanská obchodní komora, z. s.

GDPR

GDPR