Czech - Ghanaian Chamber of Commerce
CZ | EN
Genesis Environmantal Solutions

Genesis Environmantal Solutions

Genesis Environmental Solutions je dynamická a perspektivní společnost, která se zabývá mnoha environmentálními problémy světa a zejména současně Ghany s cílem dosáhnout rozsáhlého socioekonomického dopadu. Jádrem našeho podnikání je udržitelné využívání a opětovné využívání zdrojů. Recyklujeme tisíce tun plastového odpadu na vysoce žádané granuláty, abychom je mohli vracet zpět do místního i celosvětového průmyslu výroby plastů, a také tyto recyklované materiály začleňujeme zpět do hodnotového řetězce s našimi smysluplnými výrobky, jako jsou naše vlastní vyvinuté ekologické dopravní značky. Kromě toho mohou výrobky společnosti Genesis Environmental Solutions konkurovat tradičním protějškům nejen kvalitou, ale i cenou. Kromě toho společnost Genesis Environmental Solutions rozšíří svou činnost v oblasti recyklace kovů tím, že vstoupí do oblasti recyklace drahých kovů. Naším cílem je recyklovat nebezpečné zlaté hlušiny a rafinovat z nich zbytkové zlato a stříbro, přičemž s hlušinou budeme nakládat díky naší inovativní technologii způsobem neškodným pro životní prostředí. V další nedávné operaci se společnost Genesis Environmental Solutions zabývala většinou opomíjeným odvětvím textilního odpadu s cílem recyklovat obrovské množství dostupného textilního odpadu a dodávat tak celosvětovému textilnímu průmyslu kvalitní recyklované vstupní materiály.

Právě symbiózu těchto operací považujeme za velkou příležitost nejen pro Ghanu, ale i pro celý svět. Zaměstnáváním regionální pracovní síly jsme schopni podpořit mikroekonomiku a také zlepšit obchodní dovednosti místních obyvatel. Pomoc při utváření kultury recyklace výrazně zlepší zdraví a život Ghaňanů, a tím ji promění ve vzor pro celou Afriku.

Největším problémem odpadu a zejména plastů je jejich odolnost vůči přirozenému rozkladu.
Proto je udržitelné nakládání s odpady ve všech koutech světa zásadní pro budoucnost lidstva a našeho životního prostředí, aby byla zajištěna prosperující budoucnost pro následující generace.
Proto je naším heslem: ,,Čistíme Ghanu, jednu značku za druhou.

Pro více informací neváhejte kontaktovat tým Genesis na adrese info@genesis-environmental.com.

www.genesis-environmental.com