Czech - Ghanaian Chamber of Commerce
CZ | EN
Humanitas Afrika o.p.s.

Humanitas Afrika o.p.s.

vzniklo v Praze v roce 2000 jako africko-české občanské sdružení s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti.

V roce 2005 sdružení ve svém sídle založilo Africké informační centrum (AIC), které široké veřejnosti nabízí služby africké knihovny a celou řadu vzdělávacích aktivit, např. workshopy Okno do Afriky pro školy, diskusní setkání Kolem Afriky za měsíc, promítání filmů, kurzy afrických jazyků a další. Centrum je místem setkávání a pomáhá Afričanům žijícím v České republice při integraci do české společnosti a udržování vlastní identity a kultury.

Další oblastí, ve které se angažujeme, je podpora vzdělání a rozvoje v Africe. Projekt Patronství školáků (od roku 2002 v Ghaně, od roku 2006 v Keni a Beninu) umožňuje dětem v chudých komunitách získat vzdělání. Navazující Stipendijní program zprostředkovává finanční pomoc pro vzdělávání středoškoláků.

Dále podporujeme dívky a ženy a zaměstnanost mladých lidí – provozujeme učňovskou krejčovskou dílnu, kurzy počítačové gramotnosti apod.