Czech - Ghanaian Chamber of Commerce
CZ | EN

V Ghaně byl vydán stavební zákon

K zajištění bezpečnosti všech veřejných, obytných a průmyslových staveb v celé zemi, vláda společně s normalizačním úřadem (Ghana Standards Authority, GSA) připravila stavební zákoník Ghany (Ghana’s Building Code (GhBC) GS 1207:2018).

Tento zákoník určuje standardy požadované pro všechny stavební práce. Viceprezident, Dr. Mahamudu Bawumia, říká, že zákoník bude referenčním kritériem pro zajištění vyšší hodnoty pro všechny druhy stavebních prací v Ghaně.

Stavební zákoník je souborem pravidel, které specifikují standardy pro konstruované objekty, jako jsou stavební a nestavební budovy, a který upravuje navrhování a výstavbu těchto objektů. Zaměřuje se na veřejné zdraví, bezpečnost a pohodu uživatelů.

Od nového zákoníku se také očekává zefektivnění stavebního průmyslu prostřednictvím stavebních profesionálů, developerů a investorů se společnými standardy pro veřejné zdraví, bezpečnost, ochranu proti požáru, strukturální účinnost a environmentální integritu.

V rozhovoru pro společnost JoyBusiness generální ředitel normalizačního úřadu (GSA) prof. Alex Dodoo řekl, že nový stavební zákoník by měl sloužit jako referenční kritérium pro stavitele, regulátory, bezpečnostní instruktory a další zúčastněné strany v oblasti stavebnictví a bezpečnosti. „Zákoník musí chránit veřejnost před požárem oheň, strukturálním kolapsem a obecným zhoršením našich domů, kanceláří, škol, výrobních zařízení, obchodů a zábavních míst,“ uvedl.

Zdroj: https://www.myjoyonline.com/business/2018/october-31st/ghanas-building-code-launched-veepconfident-of-efficient-building-costs.php